Asztrológiai sorselemzés

Az ember évezredek óta kémleli az eget, próbálja szóra bírni a csillagokat, keresi az égi és a földi események közötti kapcsolatot. Az asztrológiai tanításoknak számos értelmezése létezik.

Alapelve a Hermész Triszmegisztosz nevéhez kötődő Smaragdtábla tétele: Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius – ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.

A „nyugati” néven elterjedt (babilóniai) asztrológiában 12 állatövi jegy, 10 bolygó és 12 úgynevezett horoszkópház található. Megfigyelték, hogy ha egy planéta keresztülhalad egy ilyen szakaszon (házon), akkor bizonyos azonosságok mutatkoznak a hatásaiban. Az azonos időpontban született emberek hasonló tulajdonságokkal bírnak, és bizonyos események is gyakrabban fordulnak elő az életükben. A 12 állatövi jegy neve megegyezik az állatöv 12 csillagképével. A házak, jegyek és bolygók helyzete, illetve egymással bezárt szögkapcsolatai, és ezek együttes kölcsönhatásai mutatják meg a szülött jellemét, illetve életeseményeit.

A „horoszkóp” szó pontos jelentése: „óra-kép”, mely alatt a Nap, a Hold és a bolygók egy megadott időpontban a Föld egy megadott pontjáról látható (tehát látszólagos) elhelyezkedését értjük. A vizsgált égitestek látszólagos égi pozíciójának pontos kiszámításához szükséges az alany születési éve, hónapja, napja, pontos születési ideje és helye.

Az asztrológia nézetei szerint a sorsunk determinált, de irányát és hatásait képesek vagyunk befolyásolni. Az egyén életében ez is egy lehetőség, hogy bizonyos összefüggéseket felismerjen belső természetének, illetve sorsfeladatának megismerése érdekében. Az asztrológia szerint a születési horoszkóp megmutatja a személyt legmarkánsabban meghatározó jegyeket, az egyénben rejlő lehetőségeket, és az előtte álló sorsfeladatokat.

C.G. Jung szerint az asztrológia az önmegismerés, önkibontakoztatás egyik technikája. A horoszkóp nem más, mint egy tükör, melyben megláthatjuk erényeinket, hibáinkat, ráláthatunk általa képességeinkre, lehetőségeinkre, felhasználhatjuk egyéniségünk alakítására, megismerhetjük pozitív és negatív energiáinkat.

Az asztrológia csak irányt mutathat, lehetőséget ad, hogy ne elszenvedői, hanem aktív részesei legyünk sorsunk alakulásának.