Kronopszichológia

A kronopszichológia az egyén születésének napjára jellemző kozmikus hatásokkal foglalkozik, melyek jelentősen befolyásolják képességeinket, tulajdonságainkat. Megmutatja egyéniségünk jellemzőit, személyiségünket. A kronopszichológia a születés évének, hónapjának és napjának számjegyeit használja fel, és ezek segítségével állapítja meg az egyén adottságait jellemző mutatókat. Az ezekhez tartozó jellemzőket egy részletesen kidolgozott rendszer tartalmazza, amit egy moszkvai team dolgozott ki, és határozta meg ezzel a kronopszichológia alapjait.

A kronopszichológia három alapvető emberi jellemvonással, az ember idegrendszerének fizikai, érzelmi, és intellektuális kontúrjával foglalkozik. 

Mikor az ember megszületik, szüleitől örökölt tulajdonságokat hoz magával. Emellett azonban a születés napján érvényesülő kozmikus hatások is befolyásolják a személyiség jellemzőit. A születés napjának ismeretében megállapítható, hogy az adott ember milyen, az egész életére kiható tulajdonságokkal rendelkezik majd. A nevelés, a tanulás és az élettapasztalatok ezekre az alapvető tulajdonságokra épülnek rá. A velünk született fizikai, érzelmi és intellektuális tulajdonságokat gyökeresen megváltoztatni nem lehet, de módosítani igen. 

A fizikai kontúr adataiból megtudhatjuk, hogy a központi idegrendszerbe érkező ingerekre hogyan reagál az illető. Abban az esetben, ha az emberre ható tényező magasabb a felső érzékelési küszöbértékénél, az egyén azt, mint fenyegető, agresszív hatást érzékeli, és kialakul a védekező reakció, amely leggyakrabban a normálissal ellentétes magatartást vált ki belőle.

Az érzelmi tipológia az egyénnek azt a képességét mutatja, hogy milyen a szeretetkapcsolata, és annak irányultsága. Fontos, hogy megtanuljuk a körülöttünk élő embereket úgy szeretni, ahogy az számukra jó, és nem úgy,  ahogy szerintünk jó nekik.

Az intellektuális sík megmutatja a mentális energia szintjét, mennyire képesek a gondolataink irányítani a cselekedeteinket, hogyan használjuk a gondolkodásunk, milyen arányban működik az intuíció és a logika.