Sors analízis

Figyelembe véve a jelenlegi életciklust, felhasználva olyan módszereket, mint a kronopszichológia és az asztrológia, eljutunk a személyiség alapszerkezetéhez, ahhoz a kiinduló ponthoz, ami mentes a tanult (a család és az iskola általi szocializáció) viselkedésmintáktól.

Meghatározhatók így a fő irányok, megismerhetjük a választott sorsot, lehetőséget kapva arra, hogy javítani tudjunk az életminőségen, a kapcsolatokon. Érthetővé válnak a visszatérő problémák és élethelyzetek, ezáltal megteremtődik a lehetőség a változásra, a változtatásra.

 

Amiben a módszer a segítségére lehet:

családi-, párkapcsolati-, életviteli problémák, útkeresés, folyamatosan visszatérő élethelyzetek, nehézségek

 

Jellege:            egyéni terápia

Gyakorisága:   heti egy alkalom javasolt

Időtartama:        sok esetben elegendő néhány alkalom, és a feltárt problémák megértése ahhoz, hogy

                    a változás elinduljon.

                    Ha a probléma sokrétű, a megértés, a feldolgozás és ennek integrálása egyéni terápia

                    keretében folytatható.